Velkommen til vår web side.

Rest Associates tilbyr specialist tjenester innen veterinærmedisinsk patologi. Rest Associates driver ikke klinisk praksis.

Vi har kunder i hele Europa som liker våre raske svar,.vår høye faglige kvalitet og vår vilje til å diskutere det enkelte kasus.

Hvis du har lyst til å prøve våre tjenester kan du bare følge den enkle proseddyren i tre steg beskrevet lenger opp. Husk at Rest Associates kun mottar prøver fra vetererærer.

 

Newsletter

Severe canine gingivitis

Tip of the month

Opening hours

Formula for diluting formaldehyde in order to fix samples correctly

 

Last updated:
15 March 2005