Rest Associates is een tweedelijns veterinair-pathologisch specialistenteam. 

Onze klantenkring strekt zich uit over heel europa. Wij profileren ons door een snelle en gedetailleerde uitslag met relevante achterfrondinformatie. 

Ook staan we open voor discussie over de betreffende casus. Als U gebruik wenst te maken van onze service, volg dan de bovenstaande drie-staps-procedure. 

Rest Associates kan uitsluitend opdrachten van dierenarstsen accepteren.

Newsletter

Severe canine gingivitis

Tip of the month

Opening hours

Formula for diluting formaldehyde in order to fix samples correctly

 

 

Last updated:
15 March 2005